Skip to main content

Rönne Ogland

Day 1

2 min read

TinyChallenge

2018-05-03

Boken heter:

Makt i mellanmänskliga relationer

Sida:238

Citat:

… ingenting gör människan så liknöjda som den invanda vardagslunken. Ingen utveckling. Vi behöver det främmande och mötet med det annorlunda för att växa över våra snäva jag …

Vad tilltalar mig?

Det är en sådan tydlig utmaning, dels av det nuvarande politiska klimatet i världen. Dels retar det mig personligen på ett skönt sätt. Det är skrämmande att träffa någon som man inte på en gång drar jämt med. Någon som tvingar en till att omvärdera sin egen förmåga och referenspunkter.

Reflektion:

Jag tänker på olika situationer när jag blivit utmanad, hotad i min trygga sfär. I bland blir jag defensiv. Vill möta hot med hot. Ibland lyckas jag i stället utforska mötet. De gångerna kommer jag ofta därifrån inspirerad och stärkt. Det slår mig att alla Mina poddar och böcker har lite samma funktion, men tryggare. Det är ofta jag kan bli helt uppfylld och skakad av det jag hör. Det kräver bara så mycket mindre av mig. Det är ju inget möte med en annan människa, men likaväl med en annan människas idéer. Det är också värdefullt.